Con dâu à để bố làm thay chồng con nhé

0 views

Con dâu à để bố làm thay chồng con nhé Tôi bắt đầu hôn xuống thân thể Rachel, chỉ dừng lại những phần nhạy cảm nhất trên đó. Đầu tiên tôi dừng lại nơi hai núm vú. Tôi nhận ra nó đang run lên vì thích thú khi tôi liếm và nhằn nhằn lên hai cái núm nhỏ đang cứng dần của nó. Khi tôi đã chắc chắn hai núm vú đã nhận được sự chăm sóc xứng đáng, tôi rời xuống sâu hơn rồi dừng lại bên cái rốn nhỏ dễ thương của nó. Tôi rà lưỡi xung quanh bên ngoài cái rôn rồi nhấn lưỡi ra vào.